Qi Gong och TKM

När jag startade Return to Nature var en av mina tankar att förutom att hjälpa till att fördjupa vår kontakt med naturen och inspirera också att bidra till en bättre samverkan med naturen och användning av dess helande kraft. Inom Traditionell Kinesisk Medicin ( TKM) har detta gjorts under flera tusen år. Där har himmel, jord och människa alltid varit starkt sammanlänkade och beroende av varandra. För oss i västvärlden är det fortfarande ganska nytt och relativt outforskat. Min förhoppning är att med hjälp av kunskap och inspiration på denna hemsida och mina kurser bidra till att flera kan få tillgång till den urgamla och aldrig sinande källa av visdom och verktygslådan av självhjälpsmetoderna av TKM.

Huvudmetoden som jag använder mig av heter Biyun- den hälsobevarande metoden. Jag har lärt mig den av dess grundare och grandmaster Fan Xiulan. Hon är utbildad lärare och professor i TKM som har personlig erfarenhet av att tillfriskna från en svår lungsjukdom med hjälp av daglig Qi Gong träning. Inspirerad av sin egen träningsresultat grundade hon år 1984 ett hälsohem i Xiangshan, Kina, där människor rehabiliterades enbart med Qi gong som behandlingsmetod. Sedan år 1992 har hon utvecklat Biyunmetoden i Sverige, först i Biyunskolan i Örbyhus och sedan i Solna där hon nu är huvudlärare på Beyunakademins hälsocenter.

Själv har jag hittills lärt mig och lär ut Jichu Gong, Senior Qi Gong, Delfinkraftes Qi Gong, Fredskraftens Qi Gong och Stilla Qi Gong enligt Biyunmetoden. Se mer info om dem olika Qi Gong metoderna nedan.

Biyunmetoden- den hälsobevarande metoden


Qi kan översättas med livskraft eller energi. I likhet med elektrisk energi kan vi inte se eller ta på den, men vi vet att den existerar och vi har möjlighet att ta hjälp av den. Gong kan översättas med metod eller teknik.

Biyunmetoden är en egenvårdsmetod där man genom avslappning, naturlig andning, koncentration och naturliga rörelser tillför livsenergi (qi) till kroppen. Denna samordning mellan inre och yttre rörelser, stillhet och aktivitet ökar människans förmåga till självläkning och förbättrar kroppens egna funktioner.

Det är allt fler som väljer att lära sig Qi Gong enligt Biyun. Redan år 2013 var antalet människor som hade lärt sig någon av Beyuns metoder över 110 000. Förutom Sverige lärs metoden ut i Norge, Danmark, Brasilien och USA.

Instruktörer i Beyunmetoden

Över 1300 instruktörer och ledare har utbildats i Sverige av metodens grundare Fan Xiulan. Instruktörsutbildningen omfattar mer än 100 timmar av Qi Gong och TKM och är godkänd av The Chinese Sociaty of Medical Qi Gong. Folkhälsoinstitutet har auktoriserad Biyuninstruktörer som ledare för FAR -fysisk aktivitet på recept.

Några av de positiva effekterna av och fördelarna med medicinsk Qi Gong enligt Biyunmetoden är att den:

Förbättrar allmänhälsan och stärker immunförsvaret

Förebygger och behandlar sjukdomar

Motverkar stress och spänning

Stimulerar och stärker muskler, leder senor och nervbanor

Förbättrar energi- och blodcirkulation på ett naturligt och välgörande sätt

Förbättrar koncenration och inlärning

Främjar kreativitet och psykiskt välbefinnande

Motverkar åldrandeprocessen

Balanserar kropp och själ

Den är enkel, naturlig och lätt att lära sig

Träningen kan utövas när och var som helst och är god hjälp till självhjälp

Det är ett levande system som bygger på genuina traditioner anpassade för dagens livsstil

Metoden är vetenskapligt utvärderad i Sverige vid bl.a. Örebro Universitet

Metoden används för rehabilitering och friskvård i landsting, inom vården som fysisk aktivitet på recept,  patientföreningar, pensionärföreningar och andra organisationer.

Olika Qi Gong metoder av medicinsk Qi Gong enligt Biyun

Jichu  Gong – ett grundprogram som innehåller en systematisk genomgång av hela kroppen med långsamma, mjuka rörelser under koncentration och avslappning. Genom att rikta uppmärksamheten till den kroppsdel som är i rörelse och fokusera på hur den stärks och främjas ökar cirkulationen i kroppens delar och inre organ. Den tänjer och sträcker på kroppen och ökar därmed avspänning, smidighet och balans.

Dong Gong – Rörelseträning som ger fördjupande hälsoeffekter och förmåga att tillgodogöra sig livskraft samt uppnå balans och jämvikt i kropp och själ.

De Fem Elementens Qi Gong–  Träning sker efter de fem elementens principer. Här utvecklar eleven sin egen form av Qi Gong.

Barn Qi Gong för barn som behöver vila från yttre stimuli och genom att härma olika djur leka fram såväl lugn och ro som dynamik och kraft.

Fredskraftens Qi Gong speciellt framtagen för ungdomar, studenter och unga vuxna. ”Ingen koncentration utan koordination”, brukar Fan Xiulan säga. En samspelt kropp med balanserad hormonsystem och utvilad och klar hjärna är en förutsättning för att ta in nya intryck, ny kunskap och förståelse. Det ger mer ork till studier och en förstärkt självkänsla.

Det är en av dom finaste metoderna vi har att erbjuda världens ungdomar och unga vuxna idag. Peace Power Qi Gong (Fredskraften Qi Gong) är en medicinsk qigong som är speciellt utvecklat för ungdomar och unga vuxna upp till cirka 30 år. Denna hälsofrämjande qigongform fokuserar på att uppnå inre och yttre fred. Den stärker förmåga att hämta kraft från naturen, självkänsla och balanserar känslolivet och hormonsystemet.
 
Peace Power Qi Gong innehåller fem olika delmoment som bygger på klassiska Qi Gong rörelser med influenser från kampkonst och yoga. Rörelserna och koncentrationen använder sig av visualisering av egenskaper och rörelser som finns närvarande i naturen och hos djuren – som till exempel den stora fredsörnen och den visa havssköldpaddan, såväl som den inre fredsstiftaren som sprider fred och harmoni på jorden. Rörelserna är mycket dynamiska, utvecklar balans och närvaro, ger kraft och har som avsikten att främjar cirkulationen i kroppen och i organ, stärka balansen och lugna sinnets aktiviteter.

I Peace Power Qi Gong finns också en Stilla Qi Gong, som utvecklar förmåga att stilla sig och naturligt hitta ro i vardagen, samt utveckla empati och självtillit.

Kvinnans Qi Gong – Detta är en kraftfull träningsmetod med flera syften: inre skönhet, god hormonbalans, att motverka kvinnoproblem och klimakteriebesvär m m. Träningsformen är sammansatt med utgångspunkt i familjetraditionen, med rötter i den medicinska rörelseträningen och med anor från den Gule kejsarens tid. Genom koncentration, visualiseringar, självmassage och stillsam, kontemplativ rörelse tillförs kroppen livskraft.

Mannens Qi Gong- metoden för att öka den manliga kraften och harmonisera mannens yin och yang. Mannens Metoder syftar bl a till att motverka och förebygga specifikt manliga problem, till exempel prostatabesvär.

Senior Qi Gong för seniorer som vill bibehålla och förbättra spänst, balans och motorik. Föryngra kropp och knopp. Dess kombination av stillhet och rörelse är välgörande för både den fysiska och mentala hälsan och ökar kroppens förmåga till självläkning och återhämtning. Den motverkar åldrandeprocesserna, stärker hjärnfunktioner och immunförsvaret, stimulerar och stärker muskler, leder och senor, förbättrar energi- och blodcirkulation samt motverkar nedstämdhet, verk och sömnlöshet. Man tränar både kropp och sinne och tar hjälp av intention. Rörelserna är lugna och mjuka och utförs stående (med sittpauser vid behov) och varvas med stunder av avslappning och stillhet.

Föryngrings Qi Gong- rekommenderas från 40-års åldern. Denna metod motverkar åldrandeprocesserna och hjärnans degeneration. Föryngrings Qi Gong innehåller både metoder som gång qi gong och djupa övningar av stilla qi gong/meditation som vitaliserar hjärnan och hjälper kroppen att rensa ut gifter.

Delfinkraftens Qi Gong med sina vackra rörelser passar extra bra för den stressade nutidsmänniskan som behöver komma ner i varv, hålla kroppen smidig och utan smärta. Den motverkar också sjukdomar och obalanser som t.ex. nedstämdhet, sömnlöshet, allergier, astma, reumatism, mag- och tarmbesvär mm

Stilla Qi Gong utvecklar förmåga att stilla sig och naturligt hitta ro i vardagen, samt utveckla empati och självtillit. Den ingår som delmoment i alla de andra metoderna men lärs ut också separat.

Efter respective kurs fortsätter man träningen på egen hand med hjälp av tränings-CD och kurskompendium. Återträffar ges regelbundet på flera orter.

Kurser i Traditionell Kinesisk Medicin (TKM)

Den Traditionella Kinesiska Medicinen (TKM) med rötter mer än 5 000 år tillbaka i tiden genomsyras av helhetstanken att kropp och själ hör ihop och påverkar varandra. De fyra huvudgrenarna inom TKM är medicicnsk Qi Gong, akupunktur, örtmedicin och tuina- kinesisk massage.

Biyunakademin ger teoretiska och praktiska kurser i TKM som TKM teori, Tuina-kinesisk massage, Akupressur, Mat som medicin, Örondiagnostik och behandling, Örtmedicin m. fl. Se www.biyun.se för aktuell kursprogram.

Föreningen Gröna Draken

Biyunföreningen Gröna Draken är en rikstäckande, ideell förening. Dess målsättning är att främja människors fysiska och psykiska hälsa med hjälp av TKM och Medicinsk Qi Gong. Detta görs genom information och främjande av utbildnig i Biyun – den hälsobevarande metoden. Föreningen är ett forum för Biyunmetodens utövare och instruktörer samt de som är intresserade av eller vill stödja utvecklingen av TKM eller Medicinsk Qi Gong.

Föreningen i samarbete med Biyunakademin anordnar träningläger där medlemmar får fördjupa sig i Biyunmetoden under Fan Xiulans ledning. Gröna Draken har lokalföreningar och lokalgrupper i hela Sverige. Dessa anordnar träningstillfällen, Qi Gong Café och föreläsningar om aktuella ämnen inom TKM och Qi Gong. Mer info om Gröna Draken hittar du på www.gronadraken.se