FaR

FaR – Fysisk aktivitet på recept

Hälso- och sjukvården i Sverige har utvecklat fysisk aktivitet på recept (FaR) för att lyfta fram fysisk aktivitet som en viktig del av behandlingen av ett 30-tal olika sjukdomar. Modellen innebär att läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, dietist eller psykolog skriver ut ett recept på fysisk aktivitet. Det kan göras istället för, eller som komplement till, de recept som skrivs ut för läkemedel. Varje landsting arbetar lokalt på sitt sätt och kan svara på hur det fungerar där du bor.

Biyunmetodens medicinsk qigong är utvecklad specifikt för att ge goda hälsoeffekter och lämpar sig därför väl för systemet med fysisk aktivitet på recept. Biyunmetoden är skonsam för leder och går att träna även för den som har svårt att röra sig eller får ökad smärta av annan träning.

Return to Nature är certifierad FaR- arrangör och FaR-ledare och tar emot personer med recept för fysisk aktivitet. Företaget är också aktiv medlem i Biyunföreningen Gröna Draken – en rikstäckande ideell förening vars målsättning är att främja människors fysiska och psykiska hälsa med hjälp av TKM (Traditionell Kinesisk Medicin) och Medicinsk Qi Gong.

Du kan läsa mer om FaR på 1177 Vårdguiden.

Om FaR

FaR står för fysisk aktivitet på recept och är en evidensbaserad metod som kan användas både i sjukdomsbehandling och sjukdomsförebyggande.

Fysisk aktivitet på Recept är något som hälso- och sjukvården allt mer använder för att fysiskt aktivera människor och förbättra folkhälsan. Det skrivs ut som ett komplement till eller istället för behandling med läkemedel.

FaR förskrivs, som recept, av legitimerad vårdpersonal i samtal med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd. Det kan ordineras till personer som bedöms klara av att utföra aktiviteter utanför sjukvårdens regi. Av receptet framgår hur många gånger och med vilken intensitet den förskrivna aktiviteten ska utföras. På slutet av FaR- perioden följs resutatet upp och aktivitetens verkan dokumenteras.

Fysisk aktivitet som behandling kan innebära allt från att bota, förhindra återfall, minska sjukdomsuteckling, lindra symtom och/eller att minska funktionsbegränsningar. Fysisk aktivitet kan även ordineras i sjukdomspreventivt syfte i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Riktlinjerna omfattar både offentlig och privat verksamhet.